Direkt användbar utbildning för lyhört bemötande

Välkommen. Ditt intresse glädjer mig för just DU kan göra skillnad.
Taktipro används för att stärka lyhört bemötande med varsam beröring i den nära kontakten mellan människor. En uppskattad kompetensutveckling med teori och praktik. Man måste träna som när man lär sig cykla eller simma. Genom att hela tiden omsätta teori i praktisk träning är utbildningen värdefull oavsett arbetsuppgifter och kulturell bakgrund. När man väl kan finns kunskapen alltid med.

UTBILDNING ANPASSAD FÖR ER

Utbildningen är uppdelad i flera steg där GRUND i sig är en komplett utbildning att tillämpa direkt. Stegvis utbildning till Diplomering gör att man kan lära sig i sin egen takt.
När något är riktigt bra kommer det efterföljare, mer eller mindre kompletta. Ofta kombinerat med beteckningar som terapeut, pedagog etc. Vår utbildning är unik och allt som behövs ingår. Självklart lär vi ut i små grupper eftersom Taktipro är metoden för närvaro och lyhördhet.
Alla deltagare får hjälp och stöd. Välkommen till våra utbildningar.
Siv Ardeby, utvecklare av originalmetoden.